FőoldalBorászokCsányi Pincészet

Csányi Pincészet

Pincészetünk fejlesztéseinek eredményeképpen a külső megújuláson túl modern borászati üzemmé vált, ahol a ha­ladó szellemű bor­ké­szí­tés­hez nél­kü­löz­he­tet­len tech­no­ló­gia bir­to­ká­ban sem fe­led­ke­zünk meg a ki­a­la­kult nagyszerű bor­ké­szí­tési ha­gyo­má­nyok­ról, me­lyek lé­nyege: a szőlőben meg­ter­melt ér­té­ke­ket ma­xi­má­li­san és nagy biz­ton­ság­gal meg­je­le­ní­teni a bo­rok­ban.

Korszerű szőlőfeldolgozó rend­sze­rünk mód­sze­ré­ben a ha­gyo­má­nyokra épül, bo­ra­ink ha­gyo­má­nyos fa­hor­dós és bar­ri­que hor­dós ér­le­lé­sét pe­dig biz­ton­sá­gos pa­lac­ko­zás kö­veti – je­len­leg leg­mo­der­nebb­nek szá­mító pa­lac­kozó gép­sor­ral. Évente 2 mil­lió pa­lack bort ké­szí­tünk.

A minőségbiztosítási rendszerünk nagyon fejlett, az ország egyik legjobban felszerelt borászati laboratóriumával rendelkezünk, melyben boraink analitikai vizsgálatát végezzük. A minőség iránti elkötelezettségünk minden munkatársunk munkájában visszaköszön a szőlőműveléstől az értékesítésig. Tisztaság, precizitás, szakértelem és megbízhatóság ad biztos alapot a jövő sikereihez. Hisszük, hogy csak elégedett vevőkkel lehet a piacon tartós sikereket elérni.Ország: Magyarország

Borvidék: Villány

Termelő borai

Kosár

A kosár jelenleg üres.

Bejelentkezés


Elfelejtette jelszavát? Regisztráció
Kérem adja meg az email címét!